Image

Waarom O18?

Stichting O18 wil in Zuidoost-Friesland op een duurzame wijze kunst, cultuur en de bijzondere gemeenschap in de schijnwerpers zetten. Ook wil O18 de verbindende schakel zijn voor de vele initiatieven die al in deze regio zijn. Met de kunstprojecten wil O18 een stimulans geven...

Onze kernwaarden zijn kwaliteit, gemeenschap, duurzaam ondernemen, initiëren, leefbaarheid, duurzame energie, sociale innovatie, zorg, kansen voor burgers en cultuurhistorie.

In de projecten werken we aan het versterken van de capaciteit van de eigen kwaliteit en talent van de inwoners van Zuidoost-Friesland, om zo meer zeggenschap te verkrijgen over de eigen situatie. Immers, iemand die zijn/haar talenten kent en herkend is beter in staat om actief deel te nemen aan het sociale en culturele leven. O18 neemt inwoners en de vele bezoekers in 2018 mee in de verhalen van het ‘Land van natuurlijk ritme’.

Met dit O18 Open Deuren plan empoweren we dorpen, leerlingen van primair en voortgezet onderwijs en ouderen. En we schijnen een licht op de bijzondere kwaliteiten van dit gebied: het beekdalen- en coulissenlandschap, het hoogveen en de zandverstuivingsgebieden in het Drents Friese Wold. We trekken doelgroepen aan en bereiken hen. We willen de mensen (buren en dorpsbewoners) en partijen bij elkaar in verbinding brengen en duurzaam verbinden.

Ons verhaal

Stichting O18 kwam in 2016 tot stand vanuit de behoefte om het principe van kunstroute Open Stal in Oldeberkoop uit te waaieren over de gehele gemeente Ooststellingwerf. Binnen deze kunstroute brengt de samenwerking tussen bewoners (organisatie en vrijwilligers), die een dergelijk project bewerkstelligen, een bijzondere verbinding. Dit resulteert in het versterken van de identiteit en de samenhang van het gebied. Het is dan ook geen verrassing dat leden vanuit de Open Stal-organisatie zitting hebben in Stichting O18.
ORGANISATIE

Bestuur Stichting O18
Voorzitter: Peter Hiemstra
Secretaris: Minke Postma
Penningmeester: Gerrit Prop

Zakelijk leider: Hanneke van Kammen
Artistiek leider: Age Hartsuiker

Art-Hotel kunstkamers

Kunsthuisjes

Verhalen in het landschap

Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1